PROJECT
Ons gezonde Schoolplein - RKBS Klippeholm
Een klein idee, een grote droom.
Een jaar geleden zag het schoolplein van basisschool Klippeholm in de Hoofddorps wijk Bornholm er nog grijs en modderig uit. Directeur Paul Kupper was net aangesteld en hij begreep van zijn voorganger dat er ’een budgetje’ over was om iets aan het kleuter-plein te doen. ,,Dat bleek zo weinig, daar konden we misschien een paar nieuwe tegels voor neerleggen. Ik besprak het met een aantal mensen en we dachten: waarom zullen we niet proberen een mooie, grote droom waar te maken?’’
Gisteren, op de eerste dag van het nieuwe schooljaar, is die droom wer-kelijkheid geworden. Er is een ’ge-zond schoolplein’ verrezen met veel beweegmogelijkheden waar kinde-ren uit de wijk ook na schooltijd nog gebruik van mogen maken. De speelplaats kent een aantal zones, zoals de beweegzone, de ontdekzo-ne, de sportzone, de spelzone en de chillzone. Want dat laatste is nodig om weer uit te rusten na al die bewe-ging.
Om dit alles gestalte te geven, is geld beschikbaar gesteld door een aantal partijen. Allereerst de gemeente Haarlemmermeer, dat een wijkbud-get van vijfduizend euro beschik-baar stelde, maar ook zorgde voor fietsrekken en -nietjes, meedacht over de inrichting en veiligheidsas-pecten en een stuk grond beschik-baar stelde.
gecertificeerd houten speeltoestel buiten groen schoolplein 1200
gecertificeerd houten speel toestel buiten groen school plein 1200
gecertificeerd houten speel toestel buiten groen school plein 1200
141103-3d-view-beweegzone-vogelvlucht
141103-3d-view-beweegzone-ooghoogte-2
141103-3d-view-beweegzone-ooghoogte-1
gecertificeerde-houten-speeltoestellen-buiten-groen-schoolplein-1200
img_1874
img_1856-2